VIRTUAL GRID

Van oudsher wordt de hoeveelheid zuurstof in een ruimte gemeten met behulp van een of meer puntdetectoren, en in sommige gevallen worden ook gedecentraliseerde aanzuigdetectoren gebruikt. Deze detectoren worden op logische wijze in groepen bij elkaar geplaatst. Elke groep vertegenwoordigt een gemiddelde meetwaarde van de losse detectoren. Uit alle groepswaarden samen wordt een nieuw gemiddelde berekend en weergegeven.

ISOLCELL streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijk te zijn en perfecte resultaten te leveren.
Daarom heeft ISOLCELL de Virtual Grid-methode ontwikkeld. Met behulp van een buizensysteem wordt lucht aangezogen vanaf verschillende hoogten in het beschermde gebied, zelfs vanuit het hart van het gebouw. De aangezogen lucht wordt naar enkele zirkoniumsensoren geleid die voldoen aan de Europese machinerichtlijn SIL EN 62061/EN ISO 13849-1.

Deze methode garandeert dat de lucht van elk analysepunt door dezelfde detectoren wordt gemeten en dat de exacte zuurstofwaarde wordt getoond. Een ander voordeel is dat zirkoniumsensoren lang meegaan, in tegenstelling tot elektrochemische sensoren waarvan de kwaliteit doorgaans sneller afneemt.